ساعت دماسنج

نام:
ايميل:
سايت:
   
متن پيام :
حداکثر 2000 حرف
كد امنيتي:
  
  
 
ريزبرنامه هاي سلسله همايشهاي رسالت ناتمام


*** شهر تهران:
سخنرانان:

سميه ارتيکين - مراد حسين ايکينان و الياس يلماز

حاضران و جانبازان کشتي آزادي از ترکيه

زمان: دوشنبه ساعت سه و نيم بعد از ظهر
مکان: آمفي تئاتر مرکزي دانشگاه اميرکبير