كل عناوين نوشته هاي صبح قريب

صبح قريب
[ شناسنامه ]
دوره دو روزه صهيونيسم شناسي شهيد طهراني مقدم ...... دوشنبه 92/9/4
جشنواره بين المللي مقاومت و بيداري اسلامي ...... دوشنبه 92/7/8
طرح جهادي معلمين و سخنرانان موسسه نورقدس ...... يكشنبه 92/7/7
منابعي جهت مطالعه معلمين و سخنرانان جوان براي دانش آموزان ...... يكشنبه 92/7/7
نمايشگاه ويژه 9مهرماه ...... يكشنبه 92/7/7
کمپين تحريم کالاهاي صهيونيستي راه اندازي شد ...... پنج شنبه 92/5/3
دوره آموزشي دو روزه صهيونيسم شناسي در آبعلي ...... پنج شنبه 89/8/27
نشست عملکرد استکبار و صهيونيسم در ايران و جهان ...... چهارشنبه 89/8/12
نشست تحريم کالاهاي صهيونيستي و انتفاضه مردمي ...... چهارشنبه 89/5/13
نشست آخرين تحولات غزه و کشتي هاي کمک هاي بشر دوستانه ...... چهارشنبه 89/4/23
يازدهمين نشست صهيونيسم شناسي برگزار شد ...... شنبه 89/3/1
دهمين نشست صهيونيسم شناسي برگزار شد ...... جمعه 89/2/24
دهمين نشست صهيونيسم شناسي ...... چهارشنبه 89/2/22
نهمين نشست صهيونيسم برگزار شد ...... شنبه 89/2/18
نهمين نشست صهيونيسم شناسي ...... سه شنبه 89/2/14
   1   2      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها